Τσαμαδού 47, Πειραιάς, Αττική, Τ.Κ. 18532
6951786161
2104100808

Μια ειδική σειρά αφιερωμένη στα καταστήματα φιλοξενίας.
Χάρη σε μια ενισχυμένη κατασκευή, τα προϊόντα welcome προσφέρουν άψογη εμφάνιση σε συνδυασμό με κορυφαία αντοχή - ανήκουν στα best sellers.

Welcome 833

1292 mm x 194 mm

42260392
42262392
42259218
42261218
42259288
42261288
42259217
42261217
42259216
42261216
42060380
42259380
42261380
8119240
8153240
42259240
8374240
42261240
42259214
42261214
8119239
8153239
8374239
42259239
42261239
42259381
42261381

 

TECHNICAL CHARACTERISTICS
Surface soundness EN 13329
Process RML
Support HDF
Thickness of elements (t) (EN 13329) - mm 8
Total thickness (EN 13329) 8 mm
Abrasion resistance (EN 13329 ANNEX E) AC5
Squareness of the elements (q) (EN 13329) - mm ? 0,1
Straightness of the surface layer (s) - bananaform (EN 13329) - mm ? 0,3
Flatness of the elements - width concave (fw) (EN 13329) - % ? 0,15
Flatness of the elements - width convex (fw) (EN 13329) - % ? 0,20
Flatness of the elements - length concave (fl) (EN 13329) - % ? 0,50
Flatness of the elements - length convex (fl) (EN 13329) - % ? 1,00
Opening between elements (o) - seam - average (EN 13329) - mm ? 0,15
Opening between elements (o) - seam - maximum (EN 13329) - mm ? 0,20
Height diffference between elements (h) - average (EN 13329) - mm ? 0,10
Height diffference between elements (h) - maximum (EN 13329) - mm ? 0,15
Dimensional variations after change r.h. (delta l ; delta w) (EN 13329) - mm ? 0,9
TECHNICAL PERFORMANCES
Edges treatment MR-Tech
Light fastness ? level 6
Light fastness ? level 5
Thickness swelling (EN 13329 ANNEX G) ? 18
Surface soundness (EN 13329) - N/mm² ? 1,60
Slip resistance (EN 14041) DS
Reaction to fire 1 (EN 13501-1) Cfl-s1
Cigarette resistance (EN 438-2) - Grade 4
Staining resistance 5
Staining resistance 4
GENERAL DESCRIPTION
Commercial guarantee 5
Domestic guarantee 25
Description (EN 13329) Laminate floor coverings - Elements with a surface layer based on aminoplastic thermosetting resins
CERTIFICATION AND CLASSIFICATION
Classification - commercial (EN 13329) - Class 33
Impact resistance (EN 13329) IC3
Production plant address Laminate Park Gmbh & Co KG Werkstr. 6625 Heusweiler / Eiweiler Germany

 Heusweiler / Eiweiler Germany