Τσαμαδού 47, Πειραιάς, Αττική, Τ.Κ. 18532
6951786161
2104100808

Starfloor click 55

Starfloor click 55

35950016
35960016
35970016
35950015
35960015
35970015
35950027
35960027
35970027
35950014
35960014
35970014
35950024
35960024
35970024
35952095
35962095
35972095
35952096
35962096
35972096
35952074
35962074
35972074
35952094
35962094
35972094
35951133
35961133
35971133
35952073
35962073
35972073
35951112
35961112
35971112
35951111
35961111
35971111
35951008
35961008
35971008
35951007
35961007
35971007
35951006
35961006
35971006
35950153
35960153
35970153
35950146
35960146
35970146
35950145
35960145
35970145
35950105
35960105
35970105
35950144
35960144
35970144
35950102
35960102
35970102
35950104
35960104
35970104
35950103
35960103
35970103
35950101
35960101
35970101
35950029
35960029
35970029
35950100
35960100
35970100
35950028
35960028
35970028

 

TECHNICAL PERFORMANCES
Light fastness ? 6
Slip resistance μ ? 0,30
Electrical behaviour - body voltage (EN 1815) - kV <2 kV on concrete
Thermal conductivity (EN 12524) - Ru = m2 K/W 0,04
TECHNICAL CHARACTERISTICS
Total thickness (EN 428) 4.5 mm
Wear layer thickness (EN 429) 0.55 mm
Dimensional stability (EN 434) - % ? 0,10
CERTIFICATION AND CLASSIFICATION
Classification - domestic (EN 685) - Class 23
Classification - commercial (EN 685) - Class 33
Impact sound reduction (EN ISO 717-2) - Lw - dB ΔLw = 3 dB
EC declaration of conformity number 0197-0010-DoP-2016-04
Production plant address Polska Sp. z o. o. Oddzia? w Jasle - ul. Mickiewicza 108 PL38-200 Jas?o - Poland